Toppreklam banner

Tryckteknik och emballage

Rotogravyr

rotogravyr princip skiss

Rotogravyr betyder tryckning med djuptrycksteknik i rotationspress. Tryckformen är en kopparcylinder, där text och bilder graveras in fotokemiskt och med laser. Cylindern infärgas, och överflödig färg skrapas bort med en rakel (grov förenklat en skrapa) innan papperet trycks mellan roterande cylindrar. Metoderna för djuptrycksrotation utexperimenterades i Storbritannien i slutet av 1800-talet av (Karel Klíč) Karl Klietsch. Rotogravyr är av en händelse uppfunnen där tidigare motsvarande teknik hetat fotogravyr, där Karl först både utvecklade och experimenterade med. Tryckförfarandet åstadkom utmärkt bildtryck i höghastighetspressar för rullpapper och blev snabbt vanligt för populärtidskrifter. Rotogravyr har emellertid också använts för kvalificerade och snygga fotoillustrerade bokverk samt inom förpackningsindustrin och huvudsakligen inom livsmedelindustrin. Det finns företag som kan trycka stora förpackningar med rotogravyr där cylinder bredden på hela 150 cm ger möjlighet för att producera stora förpackningar som inte går att producera någon annanstans. Är du inom kosttillskott branschen eller livsmedelbranschen och vill producera stora förpackningar kontakta oss så förmedlar vi kontakten för projektledningen.

Karel Klíč - Karl Klietsch

Karel Klíč - Karl Klietsch

Flexotryck / Flexografi eller Anilintryck

Flexotryck är ett högtrycksförfarande med böjbar kliché eller platta av gummi eller plast som monteras på en tryckpresscylinder. flexotryck, tryckmetod används mest inom förpackningsindustrin för papper, kartong, metall och plast samt för tapettryck. Tryckfärgen är tunnflytande och snabbtorkande samt oftast löst i blåsprit. Även helt vattenlösliga tryckfärger med akrylat förekommer. Termen flexografi infördes 1952, tidigare kallades tekniken anilintryck. Fotopolymerklichéen (plattan av plast) monteras sedan på en cylinder för direkt överföring av färgen till tryckmaterialet. Sedan början av 1990 talet har utvecklingen gått snabbt framåt. En flexotryck maskin trycker upp till 6-färger. Maximal tryckbredd hos oss är 1500 mm vilket medför möjligheten att producera extra stora trycksaker i absolut högsta kvalitet.

Offsettryck

offsettryck maskin

När du vill trycka stora upplagor passar offsettryck perfekt. Offset är idag den tryckteknik som ger bäst kvalitet och är mest allsidig när det gäller trycka på olika papperssorter. Billigare styckepris ju större upplaga.Offsettryck ger dig möjlighet att trycka med PMS-färger som ger extra färgdjup till varje enskild kulör. Dessutom kan du välja och vraka mellan olika papperstyper och på så sätt skapa en unik känsla i dina trycksaker. Rent tekniskt kommer tryckplåten (offset cylinder) Exempel på trycksaker som är lämpliga för offsettryck: Brevpapper, Broschyrer, Flyers, Foldrar, Korrespondenskort, Kuvert, Visitkort.

Nedan kan du se hur rullvåtoffset fungerar

Hur fungerar rullvåtoffset

Vad skiljer torroffset från våtoffset?
Torroffset = vattenfri offset. En variant på vanligt offsettryck där man istället för vatten använder sig av färgfrånstötande silikon till icke-tryckande ytor. Man använder en särskild silikonbelagd tryckplåt.
Våtoffset = Tryckformen sätter av ("offset") tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen på papperet. Vanligen avses litografiska principen.
Arkoffset = Offsettryckmetod där tryckpressen matas med pappersark.
Rulloffset = Tryckpressen matas med papper på rulle. Den färdiga trycksaken skärs till av en skärmaskin längre fram.

Digitalt tryck (POD)

Digitalt tryck kallas också för print on demand POD eller beställningstryck, tillämpning av digitalt tryck för produktion av exakt det antal trycksaker som behövs vid ett tillfälle utan tryckning av överupplaga mot lager. Det är både kostnadseffektivt och en vanlig tryckteknik. Med digitalt tryck menas tryck där alla steg fram till färdig trycksak sker digitalt. Då är kostnaden per trycksak i princip oberoende av upplagan, och det finns inget skäl att beställa fler exemplar än vad som behövs för stunden. Vid traditionellt offsettryck är kostnaderna för framtagning av tryckform och inställning av pressen oberoende av upplagans storlek. Kostnaden per trycksak är därför alltid högre vid en liten upplaga än vid en stor, och vid en tillräckligt liten upplaga är det ekonomiskt mer fördelaktigt att använda digitaltryck. I praktiken används POD-begreppet för att marknadsföra möjligheten att trycka små upplagor i digitaltryck. En trycksak kräver oftast någon typ av efterbehandling (t.ex. falsning, häftning, limning). För fullt utnyttjande av POD:s fördelar bör efterbehandlingen klara samma förutsättningar som trycket.

Variabeltryck

variabeltryck

Ett specialfall av POD är variabeltryck: en trycksak trycks med variabelt innehåll, dvs. delar av tryckytan byts ut från ett exemplar till nästa. Variabeltryck möjliggör individualiserade trycksaker. Andra anledningar att trycka POD kan vara att en trycksak har ett kortlivat innehåll eller att en produkt eller marknad skall testas. POD kombineras med fördel med elektronisk distribution, dvs. ett tryckklart digitalt original tas fram på en plats, görs nåbart från andra platser exempelvis via Internet och trycks sedan på den plats och vid den tidpunkt som önskas. Nya möjligheter har också skapats för egenpublicering, dvs. privatpersoner som vänder sig till ett tryckeri för att trycka en liten upplaga. POD dök upp i internationell och svensk grafisk fackpress under 1993 i samband med lanseringen av en ny generation digitala skrivare med prestanda och kvalitet som gjorde det möjligt att tala om tryck i stället för utskrift och därmed konkurrera med traditionellt offsettryck i vissa begränsade situationer.

Nanotryck (Nanographic Printing process)

nanotryck maskin

En speciell och modern teknik inom digitaltryck kallas för Nanotryck. Det är en teknik för att applicera färg med mycket små partiklar under hög hastighet. Se bild till höger. Förutom hög nästintill offset hastighet får man mycket bred CMYK färgskala och mycket skarpa prickar av extremt hög enhetlighet. Möjligheten att skriva ut på en vanlig obehandlat papper, med eller utan beläggning matt eller blank med mycket låg energiförbrukning och utsläpp. Möjligheten att skriva ut på praktiskt taget alla plastförpackningar, film eller etikettark. Färdigtryckta materialet är anmärkningsvärt slit och reptålig. Inte så långt i framtiden kommer alla laser färgskrivare att tillverkas som färg nanoskrivare istället. Dagens bläckstråleskrivarekommer att försvinna helt och hållet.

nanotryck maskin vs inkjet

Screentryck

Screentryck tryckmetod använder schabloner på väv som medium. Inom grafisk industri används metoden för tryck på såväl papper som plast, glas, tyg m.m., inte minst för reklam. Tekniken är också vanlig vid konstgrafisk reproduktion.För att göra screentryck i stora drag använder man sig av en ramspänd duk som släpper igenom färg till en schablon. Det är en ganska enkel metod som skapar ett tvättbart och slitstarkt tryck.

Storformat

När man pratar om storformat tänker nog de flesta på exponeringar och annonser i stora format som finns upphängda här och där. Fasader och mässor är de ställen som man oftast använder storformat på. Det är helt enkelt vepor som tillverkas i remsor som sedan svetsas eller konfektioneras (sys ihop) till storformat på olika material. Det kan vara Pvc eller tyg. En duk med önskat motiv, ofta tryckt på en vinylduk.Dessa vinyldukar även kallade vepor / banderoller / fasadvepor / XLbanners / reklamdukar, är väderbeständiga och tål både solljus och regn.Det vanligaste materialet är homogen vinyl och nätvinyl.Dessa vinyler kan produceras i oändliga storlekar, i enorma maskiner kommer de ut som stora tapetvåder, dessa sys ihop till ett stort format -Storformat.

Gummitryck

En fotografisk kopieringsteknik på papper som penslas med en lösning av pigment, gummi arabicum (en livsmedelstillsats med E-nummer E 414) och en ljuskänslig kemikalie. Gummitryck har god arkivbeständighet och var mycket omtyckta av konstfotografer under det sena 1800-talet och en bit in på 1900-talet. För ökad intensitet i färgen UV-exponeras det ytbehandlade akvarellpappret flera gånger tills önskad effekt uppnåtts, och bearbetas även med penslar i vattenbad.

Pigmentfotografi

eller koltryck – är en tidskrävande teknik för att framställa bilder på akvarellpapper med hjälp av gelatin, färgpigment och socker. Det smälta gelatinet med pigmentlösningen hälls över pappret i en ram och får stelna. Detta papper görs ljuskänsligt, exponeras och överförs på ett akvarellpapper som framkallas i vatten.En av Sveriges främsta specialister på detta heter Hans Nohlberg och Chia N-Löfqvist som även har Kurser i både gummitryck samt pigmentfotografi.


Emballage

Förpackning eller emballage är en produkt tillverkad för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Förpackning kan även syfta på arbetet med att förse varor med hölje. De vanligaste förpackningsformer brukar vara glas, plast, metall, papper, kartong, keramik eller trä. Foxstar tillverkar alla typer av kartonger med eller utan tryck. Enlagers wellådor, Tvålagers wellådor ,Pallanpassade lådor, Pallcontainer &chanér, Trycksakslådor, Justerbara lådor, Snabblådor, Självlåsande lådor, Brevpack, E-handelslådor, Isolerboxar, Speciallådor, Flyttlådor, Ask, kapsel & presentkartong samt lådor med tryck & i unika format. Vi är specialiserade på design och produktion av olika typer av lådor. Det är endast din fantasi som sätter gränser. Här kan man se en youtube klipp på hur kartonger produceras i en fabrik (EN) kartong produktion


Boktryckarkonst historia i Sverige

Boktryckakonsten kom till Sverige år 1483 till Stockholm för att trycka en mässbok åt Uppsala ärkestift. Den första bok som trycktes i Sverige blev dock fabelsamlingen "Dialoguscreaturarum moralizatus", som Snell färdigställde 1483. Snittet är typiskt för tidens tyska boktryckare. Gustav Vasa inrättade 1526 ett kungligt tryckeri i Stockholm, och förutom i huvudstaden fanns ett antal mindre tryckerier i bl.a. Vadstena, Mariefred och Söderköping samt i Uppsala, där Gustav Vasas bibel trycktes 1540–41. Under 1600-talet startades flera boktryckerier i stiftsstäderna. Censur och krig försvårade läget avsevärt för tryckerierna i 1700-talets början. Under 1800-talet fick Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta stor betydelse för tekniken i den grafiska branschen i Sverige. Han anlade ett maskinstilgjuteri 1834, och några år senare började han använda stereotypitryck. Vid den här tiden grundades även ett antal Stockholmstryckerier som ännu existerar, t.ex. P.A. Norstedt & Söner. Giovanni Boccaccios "Decameron" i två volymer illustrerade av Bertil Lybeck, Bonniers 1918–22, är ett av de förnämsta proven på svensk bokkonst under 1900-talet. Den tekniska omvandlingen inom den grafiska industrin fortsätter oupphörligt. Under 1970- och 1980-talen introducerades de snabba fotosättningsmaskinerna. En genomgripande nyhet på 1980-talet var desktop publishing, DTP, som spräckte det 500-åriga "monopol" på trycksaksproduktion som de professionella tryckerierna haft. Det finns de som hävdar att det tryckta ordets tid är förbi, och att andra medier, som radio, television i olika former, film, datorer, film och internet, kommer att ta över informationsförmedlingen.